Beyan Sınırı Nedir?

Beyan Sınırı Nedir? Beyan Sınırı Ne Anlama Gelir? Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve ücret gelirinde, elde edilen yıllık gelir toplamının belirlenen sınırı aşması durumunda, stopaj yapılmış olmasına rağmen beyanname verme yükümlülüğü de olduğu anlamına gelmektedir.

Acente Nedir?

Acente Nedir? Acente, bağımlı bir sıfatı olmadan, belli bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölgede daimi olarak bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya sözleşmeleri o işletme adına yapmayı meslek edinen kişidir.