Potasyum Amil Ksantat Nedir? Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Sülfatli cevherlerin flotasyonunda yaygın olarak kullanılan, ksantat grubundan oldukça kuvvetli, seçici olmayan bir toplayıcıdır (kolektör). Keskin kokuludur. Suda kolay çözünür. Görünümü toz ve kristal şeklindedir.  Asit ve ısıda kolayca ayrışır.Genelde daha seçici toplayıcılardan sonra sıyırıcı olarak kullanılır.

Uçuk sarı ya da grimsi beyaz renkte olabilir; toz ya da pellet halinde sunulur. Ticari sunumu 120 kg’lık varillerde yapılır. Kullanım alanları cu-pb-zn cevherlerinin flotasyonunda, altınlı piritin flotasyonunda, cu-ni sülfitli cevherlerinin flotasyonunda toplayacı olarak kullanılmaktadır.

Potasyum amil ksantat maden endüstirsinde bakır, nikel ve gümüş madenlerinin yüzdürücü ajan olarak kullanılır. Bu yöntem, bu yumuşak metallerin organosülfür liganda karşı afinitelerinde yararlanır. Potasyum ksantat ve aril halidlerden ksantat esterlerinin hazırlanmasında kullanılan bir reakandır. Elde edilen ksantat esterleri organik sentezler için kullanışlı bir ara üründür.

Sodyum İzopropik Ksantat Ne İşe Yarar?

Sodyum izopropil ksantat, toplama gücü ve seçiciliği yüksek olan, madencilik endüstrisinde multi-metal sülfit cevheri için flotasyon reaktifleri olarak yaygın şekilde kullanılan bir reaktiftir. Bakırla aktive edilmiş çinkoyu agresif bir şekilde toplarken yüksek pH’da (10 dakika) demir sülfitlere karşı seçici olduğu için en çok çinko (Çinko sülfat heptahidrat) yüzdürme devrelerinde kullanılır. Tüm sülfitleri yüzdürebilir, ancak istenen geri kazanım seviyelerini elde etmek için gereken daha uzun tutma süresi nedeniyle süpürme veya yüksek dereceli sülfitleri için önerilemez.

Demir sülfit derecesi oldukça düşükse ve pH düşükse pirit ve pirotin yüzdürmek için de kullanılmıştır. Bakır-çinko cevherleri, kurşun-çinko cevherleri, bakır-kurşun-çinko cevherleri, düşük dereceli bakır cevherleri ve düşük dereceli refrakter altın cevherleri için tavsiye edilir, ancak çekme gücünün olmaması nedeniyle oksitlenmiş veya kararmış cevherler için önerilmez. Kauçuk endüstrisi için de vulkanizasyon hızlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

Bakır Sülfat Heptahidrat Nerede Kullanılmaktadır?

Küprik sülfat ya da bakır sülfat olarak da denilen Bakır(II) sülfat, kimyasal formülü CuSO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Bu tuzun hidrasyon derecelerine bağlı olarak bir dizi farklı bileşikleri mevcuttur. Susuz formu soluk yeşil ya da grimsi beyaz bir toz olmasına karşın en çok bilinen pentahidrat (CuSO4•5H2O) formu, parlak mavi renktedir.

Çok az miktardaki CuSO4•5H2O çevreye çok zehirlidir, gözleri ve cildi tahriş eder ve yutulduğunda zararlı da olabilir. Oktahedrar moleküler geometriye ve paramanyetik özelliğe sahip olan bakır(II) sülfat ekzotermik olarak suda çözünürek [Cu(H2O)6]2+ kompleksini oluşturur. Bakır(II) sülfat “mavi vitriyol”, “göztaşı” ve “göktaşı” olarak da bilinmektedir.

Meyve ağaçlarındaki mantari hastalıklarla mücadele amacıyla kullanılan zirai ilaçların hazırlanmasında kullanılır. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fidelerdeki çökerten hastalığına karşı kullanılan bakır sülfat ve amonyum karbonat karışımı olan Cheshunt Bileşimi’nin hazırlanması bir başka uygulama alanıdır.

Tarım alanında olmasa bile, istilacı sucul bitkiler ve su borularının yakınındaki bitki köklerine karşı bir herbisit olarak da kullanılır. Yosun önleyici olarak yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.

Seyreltik bakır sülfat çözeltisi akvaryum balıklarındaki parazit enfeksiyonların tedavisinde ve ayrıca akvaryumlardaki salyangozları öldürmek için kullanılır. Bakır sülfat Escherichia coli gibi bakterilerin büyümesini engeller.

Yorum yapın