İşçi Hakları ile İlgili Merak Ettiklerinizi Kemal Uslu’ya Danışın

İşçi; hizmet sözleşmesi kapsamında belirli bir ücret karşılığı çalışan kişidir. İşçilerin çalışma süreci içerisinde ya da işten ayrılma veya işten çıkarılmaları durumunda yasalarca gözetilen hakları vardır ancak işçi haklarını bilmediği için bu süreçlerde çoğunlukla hak kaybına uğramaktadır. Bursa işçi avukatından hak kaybına uğramamak için iş hukuku üzerine destek alabilirsiniz.
İşçilerin kanunlarca korunmuş belli başlı hakları ise;

Çalışan İşçinin Hakları:

  1. Maaş – Ücret Hakkı

İşe alım öncesi işveren ile işçi arasındaki görüşmede maaş konusunda karşılıklı mutabık kalır ve işçiye çalışması karşılığı bu düzenli olarak ücret ödenir. İşçinin çalışma sürecinde maaşını tam ve zamanında alma hakkı, en temel hakkıdır. Çalışma süreci içerisinde yaşanabilecek aksaklılar halinde işçi; iş akdini feshedebilir ve dava açma hakkı vardır.

  1. Sosyal Sigorta Hakkı

Sigortalı olma hakkı işçiyi ilgilendirdiği kadar, bakmakla yükümlü olduğu kişileri de etkileyen temel haklarından bir diğeridir. İşçi çalışmaya başladığı günden itibaren işveren tarafından sigortasının yapılması zorunludur. Hatta deneme süresi adı altında işçiye sigorta yapılmaması kanuna uygun değildir. Her halükarda işveren işçinin sigorta başlangıcını yapmayıp primlerini ödememesi halinde işçi iş akdini haklı sebeple feshedebilir. Gösterilen haklı gerekçe ile işçinin işçilik haklarını alabileceği kanunla yasalaşmıştır. Dolayısıyla mağduriyet giderilmesi için bursa işçi avukatı ile görüşerek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

  1. Ara Dinlenme Hakkı

İşçinin çalışma süresi içinde dinlenme hakkı vardır. Gün içinde yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için işçinin belli bir zamana ihtiyacı vardır. Ara dinlenme yapma hakkı işveren tarafından bölünemez, işçiye aralıksız kullandırılmalıdır. İşveren işçiye çalışma süresinde bu dinlenme molalarını sağlamakla yükümlüdür. 4857 Sayılı İş Kanununun 68. Maddesine göre; çalışma sürelerine göre işçinin ara dinlenme süreleri hakkında bursa işçi avukatı size detaylı bilgilendirme yapabilir.

  1. Hafta Tatili Hakkı

Hafta tatili işçinin daha verimli çalışabilmesi kapsamında oluşturulmuş haklarından biridir. Haftanın altı günü çalışmış olan işçinin 24 saatlik yani bir günlük hafta tatili hakkı vardır. İşveren hafta tatilinde işçiyi çalıştıracaksa günlük ücretinin iki buçuk katını işçiye ödemek durumundadır.

  1. Yıllık Ücretli İzi Hakkı

İşçi en az bir yıl işyerinde çalışmış ise; yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. İşçi hakları arasında yer alan yıllık ücretli izin; beş yıla kadar çalışmada 14 gün, beş ila on beş yıl arası çalışmada 20 gün, on beş yıl ve üzeri çalışma süresi için 26 gün kadardır.  İşçi çalıştığı süre boyunca yıllık izin haklarının tamamını kullanmadıysa işten çıkarılırken bu izin süresinin bedeli ücret olarak ödenmelidir. Yahut çalıştığı süre boyunca işçi hak ettiği yıllık izin hakkını işverenden alamıyorsa bu işçi için haklı fesihtir ve hakkını işçi mahkemesinde bursa işçi avukatı ile arayabilir.

  1. Resmi Tatillerde Çalışmama Hakkı

Resmi tatillerde işçi çalışmamasına rağmen maaşında kesinti yapılamaz. İşçinin bu günlerde ayrıca çalışması durumunda ise; günlük ücret çarpı iki olarak ücretlendirme hakkına sahip olur. İşçiye bu hakların kullandırılmaması durumunda işçi; öncelikle bursa işçi avukatına danışarak ve ardından iş mahkemelerine başvurarak hak arayabilir.

  1. Fazla Mesai Hakkı

İşçinin haftalık çalışma süresi kanunen 45 saattir. Haftalık toplamda bu sürenin aşımı fazla mesai kapsamına girer. İşveren tarafından fazla mesai ücreti işçiye ödenmeli ve bordro üzerinde de fazla mesai ücreti olarak gösterilmelidir. Eğer ki işveren ücretlendirme yolunu tercih etmiyorsa denkleştirme dediğimiz çalıştığı süre kadar işçiyi dinlendirmekle yüklüdür. İşçi hakları arasındaki bu durumu alamıyorsa hakedişi için bursa işçi avukatı ile dava yolunu tercih edebilir.

İş sürecinin Sonlanması ile İşçinin Kazandığı Haklar

  1. Kıdem Tazminatı

İşçi için en önemli haklardan biri de; kıdem tazminatıdır. İşten çıkarılan ya da ayrılan her işçi tazminat alma hakkına sahip değildir. İşçi keyfi sebeplerle işten çıkarılır ya da yasalarca haklı sebeple kendisi işten ayrılırsa işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşçi askerlik ve evlilik gerekçesi ile kendisi istifa ediyorsa tazminat alma hakkını kullanabilir bunun dışındaki hallerde kıdem tazminatı alamaz. İşçi eğer ki iş akdi işveren tarafından sonlandırılmış ve bir yıldan fazla çalışmış  ise; kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Hakkını alamadığı durumda işçi; yasal yola başvurabilir, bursa tazminat avukatına danışarak dava açabilir.

  1. İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı hakkı hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren bir durumdur. İşçi işten ayrılmadan önce, işveren de işçiyi işten çıkarmadan önce bildirmekle yükümlüdür. Her iki taraf için bildirim söz konusu olmazsa karşı tarafı zarara uğratma durumu söz konusu olur. İşçi açısından durumu değerlendirdiğimizde; işçi,  en az 6 ay bir işyerinde çalışmış ve işveren haklı sebep göstermeden iş akdini sonlandırmışsa işçinin ihbar tazminatı alma hakkı vardır.

Bu aktarmış olduğumuz kazanılmış bu hakları elde edebilmek için işçi öncelikle işverene başvurmalıdır. Eğer ki işveren işçinin taleplerini geri çevirirse; işçi, bursa tazminat avukatı aracılığıyla yargı yoluna başvurmakta haklıdır. Yani işçi haklarını elde edemez ve/veya kazanmış olduğu hakları kendine ödenmez ise; işçi, alanında uzman bursa tazminat avukatıbursa işçi avukatı ile çalışmalıdır. Bursa tazminat avukatıbursa işçi avukatından danışmanlık alarak ilerlemek işçinin tüm haklarını elde edebilmesini dolayısıyla işçinin haklarının sekteye uğramamasının yoludur.

İşe iade hakkı, ayrımcılık tazminatı alma hakkı, sendika tazminat hakkı, mobbing vb.nedeniyle tazminat hakkı vb diğer detaylar konusunda da bursa boşanma avukatı / bursa tazminat avukatından destek alabilirsiniz.

Yorum yapın