Alp Tigin Kimdir? Alp Tigin Hakkında Bilgi

Alp Tigin Kimdir? Alp Tigin Hakkında Bilgi

Alp Tigin, Gazneliler Devleti’nin kurucusudur. Önceleri Samani Devleti’nin muhafız birliklerinde görev yapan bir Türk kölesiydi.

Zamanla hükümdarın güvenini kazandı ve Hacibü’l Hüccab (Hacipler Hacibi) olarak atandı. Genç hükümdar I. Abdülmelik döneminde yönetimin güçlü adamı oldu. Hükümdar onu başkentten uzaklaştırmak amacıyla 961 yılında Horasan Valiliği’ne atadı. I. Abdülmelik’ten sonra tahta çıkan Mansur bin Nuh kendisini desteklemeyen bu güçlü komutanı Horasan Valiliği’nden aldı. Hükümdarla arası açılan Alp Tigin, 962 yılında üzerine gönderilen bir Samani Ordusu’nu yendi ve Gazne Kenti’ne çekildi. Burada geleceğin güçlü devletlerinden biri olan Gazneliler Devleti’ni kurdu.

Yorum yapın